Strategi Corona/Covid 19


Styrelsen i Onsala Innebandy har sedan mars följt läget gällande Corona och Covid 19 noggrant. Under "Utskickad information" finns den information som under vår och sommar skickats ut till ledare och medlemmar.

Vi måste fortsatt hjälpas åt att begränsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Efter beskedet den 16 november om att ytterligare restriktioner kan komma att införas har vi uppdaterat de riktlinjer som gäller sedan tidigare.
Styrelsen i Onsala Innebandy har beslutat att pausa delar av verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer t o m 24 november.
Detta innebär att:
 • Alla matcher för alla lag är inställda/ uppskjutna tills vidare
 • All träning är pausad för spelare födda 2004 eller tidigare (Observera att detta gäller även i de fall då spelare födda 2004 och äldre tränar tillsammans med spelare födda 2005 och yngre).

Friska spelare och ledare i lag födda 2005 eller tidigare får fortsätta träna. Man skall då följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt nedan:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Alla ska byta om hemma före träning och duscha hemma efter träning.
 • Dela inte vattenflaskor då det kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • Ta med handsprit och uppmana till god handhygien.

Extra försiktighetsåtgärder att följa fr o m 18 november;

 • Inga föräldrar tillåts vara i hallarna i samband med träning, ni lämnar och hämtar barnen på utsidan. Undvik om möjligt samåkning.
 • Spelare och ledare med smittad familjemedlem får inte delta på träning.
 • Spelare och ledare som själv inväntar svar på Covid-19 test, eller har en familjemedlem som gör det, får inte delta på träning.
 • Samtliga deltagare i träning måste vidta extra försiktighetsåtgärder för att undvika trängsel, t ex genom att hålla avstånd (en klubblängd) vid samlingar, mellan övningar, innan och efter träning.
 • Spelare får enbart träna med den åldersgrupp där man är hemmahörande.
 • Anpassat antal ledare till träningsgruppens storlek, inte fler än nödvändigt.
 • Alla måste respektera varandras träningstider och inte gå in i hallen förrän lagets träningstid börjar, undvik att mötas i korridorer och hall.
Vi känner oss trygga i vårt beslut att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de extra försiktighetsåtgärderna, men vill ändå påminna om att det är den enskilde spelaren och ledarens egna beslut att delta (eller inte delta) i träning.
Inga framtida laguttagningar kommer baseras på närvaron under den period då särskilda restriktioner/försiktighetsåtgärder gäller.

Ovanstående gäller till dess nya direktiv kommer från förbundet och/eller klubbens styrelse.

Md poster
Md stiftelsen fair play 1
Md klubbhuset logo 1
Md hemkop nya cmyk
Md logo kahls 1911
Md certifiering logo mo rkgra
Md handelsbanken farg
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub