Vår förening är nominerad till stipendiet Jämställd Förening

Publicerad 2018-11-16 16:05
Hallands Idrottsförbund delar ut stipendiet Jämställd förening i slutet av november. Jag har nu glädjen att få sprida nyheten om att vi är en av 4 nominerade till Stipendiet och vi håller tummarna den 23 november. Vi tycker att jämställdhet är en viktig fråga, så det var en självklarhet att anmäla oss till Jämställd förening.

Utdrag ur vår policy, Rosa Tråden:

Jämställdhet

Flickor, pojkar, kvinnor och män inom Onsala innebandy ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska ha samma möjligheter att delta i träning och utvecklas efter egna förutsättningar. Alla som vill vara med i Onsala innebandys verksamhet ska få vara med oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Alla aktiva inom Onsala innebandy skall ha tillgång till ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet.

http://www.hallandsidrotten.se/varanyheter/2018/fyraforeningarvidareistenhardkonkurrens

Md bild1
Md hemkop nya cmyk
Md a lvsbyhus
Md handelsbanken farg
Md strihl logo
Md bvm vitbakgr
Md klubbhuset logo 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub