Rosa Tråden

Föreningens policydokument heter Rosa Tråden. I Rosa Tråden finns vår vision, våra verksamhetsmål, tankar kring medlemsansvar samt våra policys kring drogförebyggande arbete, värdegrundsarbete och utbildningar för ledare.

Md pink 37845  340
Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub