SPONSRING AV ONSALA INNEBANDYKLUBB


De som väljer att sponsra Onsala Innebandy är i första hand med och stöttar våra barn- och ungdomslag samt verksamheten runt dem. Naturligtvis har vi också ett representationslag på dam- och herrsidan som får en del av sponsorintäkterna. Dessa består till stor del av spelare från egna led som varit aktiva i föreningen sedan de var små och är föredömen för våra yngre förmågor.

Våra sponsorer stöttar inte bara den idrottsliga verksamheten utan även arbetet som syftar till att utveckla ledare och spelare som människor. Jämställdhet, mångfald, demokrati och delaktighet är självklara delar i det arbetet. Detsamma gäller vårt drogförebyggande arbete och nolltoleransen avseende psykiskt och fysiskt våld.

Ledare och spelare utbildas kontinuerligt med målet att skapa en föreningsmiljö där alla känner sig välkomna och delaktiga.

Intresserad av att synas ihop med oss i Onsala Innebandy?

Skicka ett mejl till sponsring@onsalainnebandy.se så kontaktar vi er.

Kungsbacka Kommun & Hälsocertifiering
I en idrotts- och hälsocertifierad förening ska barn och ungdomar, ledare, föräldrar och andra medlemmar kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö. Det innebär bland annat att föreningen har arbetat fram policys och tillhörande handlingsplaner och rutiner vad gäller drogförebyggande arbete, nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld samt ökad jämställdhet och mångfald.

Md stiftelsen fair play 1
Md klubbhuset logo 1
Md hemkop nya cmyk
Md logo kahls 1911
Md certifiering logo mo rkgra
Md handelsbanken farg
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub