Styrelse

Patrik Strandberg, Ordförande
patrik.strandberg@onsalainnebandy.se

Martin Lund, ledamot, Vice ordförande, Evenemangsansvarig
martin.lund@onsalainnebandy.se

Mikael Egnér, suppleant, IT-ansvarig
mikael.egner@onsalainnebandy.se

Tomas Östebo, ledamot, Inköp- och materialansvarig
tomas.ostebo@onsalainnebandy.se

Glenn Winberg, ledamot, Organisations-, utvecklings- samt ledaransvarig
glenn.wiberg@onsalainnebandy.se

David Berg, ledamot, Organisations-, utvecklings- samt ledaransvarig
david.berg@@onsalainnebandy.se

Marcus Carling, ledamot, Sponsringsansvarig
marcus@onsalainnebandy.se

Håkan Berggren, Revisor
hakan.berggren@onsalainnebandy.se
revisor@onsalainnebandy.se

Valberedningen

valberedning@onsalainnebandy.se


Ledamöter

Malin Källman, Ordförande och sammankallande
Eleneor Juneman, ledamot och Vice ordförande
Madeleine Marsland, ledamot

Här nedan kan du läsa mer om vad de olika arbetsområdena innefattar:

Pdf Ordförande (500 KB)
Pdf Kansli (600 KB)
Pdf Kassör (500 KB)
Pdf Ledamot (300 KB)
Pdf Suppleant (300 KB)
Pdf Revisor (500 KB)
Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub