Styrelse

Lisette Wallström, ordförande, kassörkontakt, domaransvarig och ledaransvarig.
0706-238301, ordforande@onsalainnebandy.se

Jonas Landgren, ledamot, sponsringsgruppen, vice ordförande
073-3130246, jonas.landgren@onsalainnebandy.se

Dennis Clarin, ledamot, sponsringsgruppen
0704449454, dennis.clarin@onsalainnebandy.se

Mikael Egnér, ledamot, sportsligt ansvarig
0707-493603, mikael.egner@onsalainnebandy.se

Camilla Emring, ledamot, Hemsida- sociala medier ansvarig
0761381142, camilla.emring@onsalainnebandy.se

Tomas Östebo, ledamot, material
0702-109005, tomas.ostebo@onsalainnebandy.se

Sebastian Christenson, suppleant
0708-414087, sebastian.christenson@onsalainnebandy.se


Håkan Berggren, revisor
0722-163030, hakan.berggren@onsalainnebandy.se , revisor@onsalainnebandy.se

Valberedningen

valberedning@onsalainnebandy.se


Ledamöter

Ordförande och sammankallande: Martin Lund
Vice ordförande: Malin Källman
Elenor Junemalm

Här nedan kan du läsa mer om vad de olika arbetsområdena innefattar:

Pdf Ordförande (500 KB)
Pdf Kansli (600 KB)
Pdf Kassör (500 KB)
Pdf Ledamot (300 KB)
Pdf Suppleant (300 KB)
Pdf Revisor (500 KB)
Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub