Styrelse

Lisette Wallström, ordförande.
0706-238301, ordforande@onsalainnebandy.se

Annika Andersson, ledamot
0707-766478, annika.andersson@onsalainnebandy.se

Sebastian Christenson, vice ordförande
0708-414087, sebastian.christenson@onsalainnebandy.se

Mikael Egnér, ledamot
0707-493603, mikael.egner@onsalainnebandy.se

Jonas Landgren, ledamot
073-3130246, jonas.landgren@onsalainnebandy.se

Tomas Östebo, suppleant
0702-109005, tomas.ostebo@onsalainnebandy.se

Håkan Berggren, ledamot.
0722-163030, hakan.berggren@onsalainnebandy.se

Joacim Gustavsson, revisor.
revisor@onsalainnebandy.se

Valberedningen

Sammankallande
Jim Moberg jimson.2@hotmail.com
Ledamöter
Lotte Johannesson lotte@octean.se
Anders Berggren, anders.berggren@onsalainnebandy.se


Nedan hittar ni dokumenten inför årsmötet 2021.

Här nedan kan du läsa mer om vad de olika arbetsområdena innefattar:

Pdf Ordförande (500 KB)
Pdf Kansli (600 KB)
Pdf Kassör (500 KB)
Pdf Ledamot (300 KB)
Pdf Suppleant (300 KB)
Pdf Revisor (500 KB)
Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub