Verksamhet & Vision

Innebandyn växer starkt i hela Sverige och inte minst i Onsala. Många barn och ungdomar har innebandy som sin huvudsport och Onsala Innebandy vill se till att de kan utföra sin sport i en kunnig idrottsförening. Vi välkomnar alla som är intresserade att spela och träna med oss.

Vision

Onsala Innebandy vill att alla ska känna sig välkomna och känna glädje, gemenskap och stolthet. Alla skall uppmuntras att vara aktiva inom innebandyn hos oss så länge som möjligt, i både tävlings- och motionsform, både som spelare, ledare, funktionärer och domare.

Verksamhetsmål

Onsala Innebandys ledord är att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt.

Onsala Innebandy ska:

  • Verka för att alla skall få möjlighet att spela innebandy, bli ledare, vara domare eller aktiv på annat sätt i föreningen så länge som man själv vill.
  • Skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för idrott– ett aktivt och hälsosamt liv- och ett intresse för innebandy specifikt.
  • Se till att det är roligt och givande att spela innebandy och att man är stolt över att representera klubben.
  • Aktivt skapa goda förutsättningar för och ta hand om nuvarande samt blivande medlemmar på ett sådant sätt att de stannar i klubben och är villiga att rekommendera andra att bli medlemmar.
  • Verka för en kontinuerlig och planerad rekrytering av nya spelare.
  • Verka för en planerad rekrytering, utbildning och vidareutveckling av tränare och ledare.
  • Verka för bredd och topp i balans.
  • Arbeta aktivt med Fair Play - både på och utanför plan.
  • Arbeta aktivt för en sund ekonomi och förvalta föreningens resurser (pengar och material) genom att arbeta långsiktigt.
  • Aktivt arbeta för att motverka mobbning, rasism, dopning, droger och fusk i föreningen.

Läs mer i föreningens policydokument "Rosa Tråden".

Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub