Verksamhet & Vision

Innebandyn växer starkt i hela Sverige och inte minst i Onsala. Nu har många barn och ungdomar innebandyn som sin huvudsport och då vill vi i Onsala Innebandy se till att de kan utföra sin sport i en kunnig idrottsförening. Vi välkomnar alla som är intresserade att spela och träna med oss. Finns det inget lag för "rätt" ålder maila Onsala Innebandy (info@onsalainnebandy.se) så får vi se om det finns tillräckligt med intresse att starta upp ett lag eller möjlighet att fylla på i ett äldre alt. yngre lag.

Arbetsbeskrivningar & Uppgifter

Inom föreningen och lagen finns det olika funktioner och arbetsuppgifter.

Ni kan läsa mer om vad dessa innebär i OIBK:s Filarkiv som ni hitter under fliken Klubbinfo / OIBK Filarkiv / OIBK Arbetsbeskrivningar (länk)

Givetvis kan man vara flera personer som hjälps åt med ansvarsuppgifterna för de olika positionerna inom laget.


Onsala IBK:s styrelse

Onsala IBK styrelse driver helheten i klubben samt ansvarar för driva & utveckla verksamheten dvs både ledare och barn/ungdomar. Vill Ni komma i kontakt med styrelsen kan ni skicka e-post till styrelsen@onsalainnebandy.se eller kolla i fliken Om Onsala IBK / Styrelse.

Vision, målsättning & riktlinjer

Onsala Innebandyklubb siktar på att bli "Den attraktivaste innebandyföreningen i Sverige - ett föredöme för andra föreningar"

• Onsala Innebandy ska verka för att alla som vill skall få möjlighet att spela innebandy, bli ledare eller domare i Onsala Innebandy.
• Onsala Innebandy ska se till att det är roligt att spela innebandy och att man är stolt över att representera klubben.
• Onsala Innebandy ska skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för idrott & innebandy.
• Onsala Innebandy ska ha en kontinuerlig och planerad rekrytering av nya spelare.
• Onsala Innebandy ska ha en planerad rekrytering, utbildning och vidareutveckling av tränare och ledare.
• Onsala Innebandy ska verka för topp och bredd i balans.
• Onsala Innebandy ska arbeta aktivt med Fair Play - både på och utanför plan.
• Onsala Innebandy skall aktivt verka för att skapa goda förutsättningar beträffande ekonomi, ledare och material syftande till att ta hand om nuvarande och blivande medlemmar på ett sådant sätt att de stannar i klubben och är villiga att rekommendera andra att bli medlemmar.
• Onsala Innebandy ska aktivt motverka dopning, droger och fusk.

Md bild1
Md hemkop nya cmyk
Md a lvsbyhus
Md handelsbanken farg
Md strihl logo
Md bvm vitbakgr
Md klubbhuset logo 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub