Kiosken

Kiosken

INSTRUKTIONER FÖR KIOSKEN I PRESSEHALLEN 2020/2021

Att bemanna kiosken i Pressehallen är ett obligatoriskt åtagande för alla lag i Onsala Innebandy, och alla har lika stort ansvar för att detta ska fungera. Kiosken ger intäkter till klubbens verksamhet, men är också viktig för att skapa trivsel och en förbättrad upplevelse av OIBK som matcharrangör och som förening.

I Kaparehallen och Rydethallen finns ingen klubbkiosk. Har man sammandrag i någon av dessa hallar ansvarar det lag som har match/sammandrag för att det finns en kiosk där. Intäkterna går då till ansvarigt lag. Mer instruktioner kring att arrangera sammandrag i dessa hallar finnas i Onsala Innebandys Ledarpärm.

KIOSKANSVARIG I VARJE ÅLDERSGRUPP

Varje åldersgrupp/lag skall ha en kioskansvarig som ansvarar för att bemanna kiosken och upprätta ett schema för den vecka/de veckor som man fått tilldelat. Det är lagets ansvar att det fungerar under veckan, så tänk på att planer in en jourlista också som kan användas vid tex förändringar i matchschemat. Namn, telefonnummer och mailadress till kioskansvarig skall meddelas till kiosk@onsalainnebandy.se

HUR SKALL KIOSKEN BEMANNAS

Ni har fria händer att göra som ni vill gällande bemanningen, det är kanske tryggast och roligast om man är två och två, en del dagar kan det vara mycket folk och det blir fort kö.

NÄR SKALL KIOSKEN BEMANNAS

Kiosken skall vara öppen under veckans alla matcher. Kioskansvarigt lag ansvarar för att bemanna matcher i den tilldelade veckan. Se nedan vilken vecka som just ditt lag har.

Via denna länk ser du din veckas planerade matcher: http://shop.onsalainnebandy.se/misc/matcher.php OBS! Kontrollera alltid på denna länk löpande. Förändringar i matchschemat kan ske så var noga med att hålla er uppdaterade. De sista 2 dagarna ändras oftast inga matcher. Då det kan ske förändringar i matchschemat är det viktigt att man planerar in ett jourschema, som kan hoppa in i kiosken vid förändringar, under lagets kioskvecka.

Kioskansvarig ansvarar för, att veckan innan er kioskvecka, kontakta Anna-Karin, för att stämma av att ni har rätt info på vad som ingår i just er vecka med matcher och sammandrag samt få kod till kiosklåset.

Kioskansvarigt lag skall vara på plats 60 minuter innan första matchen för att hinna plocka fram allt och brygga kaffe mm.

Har ni frågor eller funderingar kontakta Anna-Karin eller Lisette.

Anna-Karin Gustafsson 0702-590163 anna-karin.gustafsson@onsalainnebandy.se

Lisette Wallström 0706-238301 ordforande@onsalainnebandy.se

KIOSKVECKOR

Nedan ser du vilket lag som har kioskansvar respektive vecka.

Vecka ht 2020

Ansvarigt lag

v 40

P06

v 41

P08

v 42

P11

v 43

F10

v 44

F05/06

v 45

F11

v 46

P07

v 47

P09

v 48

P10

v 49

F09

v 50

F07/08

v 51 P12
v 53 P 06
v 01 P 06
KASSA OCH REDOVISNING

Kioskansvarig för laget erhåller koden till kodlåset inför sin vecka av Anna-Karin. Kiosken är helt kontantfri och betalning kan endast ske via Swish. I slutet av varje kioskvecka görs kioskanasvarigt lag en inventering. Finns inventeringsmallar i kioskvagnen. Redovisning av inventering fotograferas med mobilen och skickas som mms eller mailas till Anna-Karin.

LOKALER

Tränarna/ledarna har nyckel till förrådet och de har oftast låst upp när du kommer. För kioskverksamheten finns det tre rullbara skåp. Skåpen finns i föreningens förråd, ett rum till höger precis före städ-rummet, mitt emot skohyllorna. Kioskinventarierna finns i gallerförrådet rakt fram i förrådet. Kioskskåpen skall rullas ut och ställas i ordning inför öppnandet. Placering enligt skiss nedan. Observera att kiosken inte får placeras i hallen eller i korridoren.

Efter dagens slut skall allt ställas tillbaks in i gallerförrådet och hänglåset skall låsas. Även panta-mera tunnan skall in i förrådet. Sista dagen i veckan och töms tunnan och ni pantar burkar och flaskor, pengarna lägger ni i ert lags kassa.

Vatten tas från omklädningsrummen. Sopa upp och lämna kiosken i ett trevligt städat skick. Sopborstar och skyffel finns i förrådet.

OBS! Soporna kastas i soprummet mellan idrottshallen och parkeringen, samma nyckel som till den yttre förrådsdörren (tränarna har denna nyckel).

FÖRSÄLJNING OCH VAROR

Det finns en prislista på allt som säljs. Denna skall användas och får inte ändras.

För kiosken finns ett bas-sortiment. Detta inhandlas av föreningen och finns i kioskvagnen och förrådet. Till följd av epidemin är sortimentet relativt light och innehåller bara inplastade varor. Var även noga med även ställa fram handsprit på kioskvagnen.

Behöver något kompletteras, kontakta Anna-Karin eller Lisette. Eventuella utlägg justeras mot kvitto (maila in ev kvitton till kiosk@onsalainnebandy.se ).


MATCHVÄRD - OBS! Nya instruktioner i samband med Covid-19

Kioskansvarigt lag ska dessutom agera Matchvärdar. Detta innebär:

 • Använd de rosa västarna med beteckningen "Matchvärd"
 • Synkar först med/avlösning med -tidigare matchvärd i kiosken. Informerar alla spelare och ledare om de förändringarna i tävlingen som gäller i samband med Covid-19 som gäller för matchspel (se dessa förändringar längre ner i dokumentet).
 • Visar hemmalaget till ledigt omklädningsrum och informerar om att spelarna och ledarna SKA stanna där tills DU hämtar dem för ingång till hallen.
 • Tar emot ankommande bortalag och hänvisar till ledigt omklädningsrum och informerar om att spelarna och ledarna SKA stanna där tills DU hämtar dem för ingång till hallen.
 • Kontrollerar med städarna från tidigare match och det nya lagets städare att det är klart att beträda planen
 • Hämtar in hemmalag och därefter också bortalag.
 • Lagen kan använda omklädningsrummen i periodpaus. Avgörandet ligger i om de kan lämna hallen utan att träffas, mittdörren kan stängas och ett lag kan använda omklädningsrummet längst ner och ett lag ovanför mittdörren i korridoren. Matchvärden ansvarar.
 • Domarna anvisas till ett ledigt omklädningsrum där de också stannar tills matchvärden ger dem klartecken att gå ut på planen.
 • Omvänd ordning gäller efter match. Dvs.
 • -Domarna leds ut till sitt omklädningsrum
  -bortalaget leds till sitt omklädningsrum
  -hemmalaget till sitt omklädningsrum.
  Matchvärden ger klartecken till domarna att lämna hallen när lagen är i sina omklädningsrum, därefter bortalaget får bortalaget klartecken att lämna och till sist får hemmalaget klartecken att lämna.
 • Se till att planen är ren (sopborste finns i förrådet)
 • Se till att sopkorgar i hallen är tömda

FÖRÄNDRINGAR I TÄVLINGEN

 • Ankomst tidigast en timma innan matchstart.
 • Lag får ej lämna omklädningsrum innan matchen före är avslutad och klartecken ges från arrangören.
 • Inga sidbyten genomförs.
 • Ingen dusch i samband med matchspel.
 • Begränsad uppvärmning för berörda lag på plan - gärna utomhus.
 • Domare har ingen uppvärmningstid på plan.

Ej genomföra någon fysisk tackningsprocedur i samband med matchens avslut.

Md rosaframtid

Md stiftelsen fair play 1
Md klubbhuset logo 1
Md hemkop nya cmyk
Md logo kahls 1911
Md certifiering logo mo rkgra
Md handelsbanken farg
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub