Hälsocertifiering

Onsala Innebandy är i år Hälsocertifierade genom Kungsbacka kommun för sjätte året i rad (2013-2018). Vi är väldigt stolta över detta och det är ett viktigt arbete för föreningen, något vi vill ska vara en naturlig och välkänd del för alla våra medlemmar.

Syftet med certifieringen är att barn/ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö. Hälsocertifieringen är en kvalitetsmärkning så att man som ledare, aktiv och förälder vet vad man kan kräva och förvänta sig av Onsala Innebandy. Alla föreningar som certifierar sig ska uppfylla samma kriterier.

Certifieringen är indelad i olika områden och det finns 3 certifieringsmål som syns i eller finns med i vårt policydokument "Rosa Tråden". Dokumentet finns att ladda ner under "Klubbinfo - OIBK Filarkiv - OIBK Stadgar&Policy "

Certifieringsmålen är:

1.Utveckla det drogförebyggande arbetet

2.Värdegrundsarbete

3.Höjd utbildningsplan för barn- och ungdomsledare


Om någon överträdelse skulle ske av dessa policys eller om det finns frågor så kontakta styrelsen.

Kontaktuppgifter finns under "Om Onsala IBK - Styrelsen"

Md bild1
Md hemkop nya cmyk
Md a lvsbyhus
Md handelsbanken farg
Md strihl logo
Md bvm vitbakgr
Md klubbhuset logo 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub