Medlemskap

Årsmöteshandlingar för säsongen 2022/2023 till årsmötet 230619

Vill du börja spela i Onsala IBK?

Inför varje säsong så startas det upp nya grupper på pojk- och -flicksidan (6 åringar). Om man vill börja i dessa nya grupper kontaktar man vårt kansli som kan ge ytterligare information.

För redan befintliga grupper så tar vi in nya spelare kontinuerligt under året. Vänd dig i första hand till Lagledaren för respektive lag eller till vårt kansli. Vem Lagledaren är hittar du på respektive lagsida. Lagledaren ger besked om tider och annan viktig information.

Information till redan aktiva spelare

Medlemsavgift
Medlemsavgiften avser medlemskap i Onsala Innebandy (Onsala IBK) under hela säsongen. Medlemskapet berättigar till rösträtt vid föreningens årliga årsmöte. Medlemskapet ger - mot uppvisande av medlemskort - vissa förmåner såsom rabatter på varor och tjänster hos några av klubbens sponsorer. Medlemsavgiften ska vara betald senast den 30:e september.

Medlemsavgift 2023/2024:
Enskild medlem, aktiv: 675kr
Ledare-, Styrelsemedlem- och Spelande Ledare senior: 100kr
Stödmedlem, ej aktiv: 100kr

Träningsavgift
För att kunna delta i träning och/eller matcher måste, förutom medlemsavgiften, träningsavgift och spelarlicens vara betald. I träningsavgiften ingår licensieringsavgift och försäkring. Träningsavgiften används även för att täcka respektive lags kostnader i form av hyra för träningslokaler, seriespel mm. Träningsavgiften ska vara betald senast den 30:e september. Avgiften gäller hela säsongen.

Träningsavgift inkl licensagift 2023/2024:
Innebandyskola (-17): 825kr
Grön: (-16, -15 ): 1200kr
Blå grupp: (-14, -13, -12): 1600kr
Röd grupp: (-11, -10, -09, -08): 1900kr
Tävling (-07 och äldre): 2100kr


*Barn till ledare betalar ingen träningsavgift, se definition nedan

Maxavgift 2023/24:
Maxavgiften för familjer är 4000 kr.
Om medlemsavgift plus träningsavgifter tillsammans överstiger 4000:- ges det rabatt på det yngsta barnet.


Subventionerad träningsavgift för ledarbarn

Att vara ledare inom föreningen innebär vissa subventioner avseende träningsavgift. För att kunna ta del av dessa subventioner måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • Minst 50% träningsnärvaro under föregående säsongen
  • Aktuell grundutbildning
  • Påbyggd utbildning enligt aktuell nivå minst vartannat år

Ledare i innebandyskolan och omfattas INTE av ovan kriterier för att erhålla subventionerade avgifter. Samtliga lagledare (en per lag) har subventionerad träningsavgift för sina barn.


Vårsäsongsspelare
Vi vill att så många som möjligt ska få vara med och spela innebandy med oss. Under en säsong kan en spelare börja när som helst om det finns plats. För spelare som börjar efter nyår så halveras träningsavgiften och medlemsavgiften. Spelare som börjar efter 1 mars betalar endast halva medlemsavgiften.

Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub