Medlemskap

Vill du börja spela i Onsala IBK?

Inför varje säsong så startas det upp nya grupper på pojk- och -flicksidan (6 åringar). Om man vill börja i dessa nya grupper kontaktar man vårt kansli som kan ge ytterligare information.

För redan befintliga grupper så tar vi in nya spelare kontinuerligt under året. Vänd dig i första hand till Lagledaren för respektive lag eller till vårt kansli. Vem Lagledaren är hittar du på respektive lagsida. Lagledaren ger besked om tider och annan viktig information.

Information till redan aktiva spelare

Medlemsavgift
Medlemsavgiften avser medlemskap i Onsala Innebandy (Onsala IBK) under hela säsongen. Medlemskapet berättigar till rösträtt vid föreningens årliga årsmöte. Medlemskapet ger - mot uppvisande av medlemskort - vissa förmåner såsom rabatter på varor och tjänster hos några av klubbens sponsorer. Medlemsavgiften ska vara betald senast den 30:e september.

Medlemsavgift 2022/2023:
Enskild medlem, aktiv: 675kr
Ledare-, Styrelsemedlem- och Spelande Ledare senior: 100kr
Stödmedlem, ej aktiv: 100kr

Träningsavgift
För att kunna delta i träning och/eller matcher måste, förutom medlemsavgiften, träningsavgift och spelarlicens vara betald. I träningsavgiften ingår licensieringsavgift och försäkring. Träningsavgiften används även för att täcka respektive lags kostnader i form av hyra för träningslokaler, seriespel mm. Träningsavgiften ska vara betald senast den 30:e september. Avgiften gäller hela säsongen.

Träningsavgift* inkl licens** 2022/2023:
Innebandyskola (-16): 850kr
Grön: (-15, -14, -13): 900kr
Blå grupp: (-12, -11, -10): 1500kr
Röd grupp: (-09, -08, -07): 1800kr
Tävling (-06 och äldre): 2000kr

Motionsinnebandy: 550kr
Spelare som endast tränar i div 4: 550:-
Spelare som tränar och spelar i div 4: 950:-
Ledare som endast tränar i div 4: 550:-
Ledare som spelar i div 4: 750kr

*Barn till ledare betalar ingen träningsavgift, se definition nedan
**Licenskostnader Grön 70kr, Blå 120kr, Röd 170kr, A-licens/Tävling 340kr

Maxavgift 2022/2023:
Maxavgiften för familjer är 3800 kr.
Om medlemsavgift plus träningsavgifter tillsammans överstiger maxavgiften betalar du i stället maxavgiften.
(Avgiften för A-licens tillkommer utöver maxavgiften)

Licenskostnader ingår i medlemsavgiften
Grön födda 2013 el yngre 70
Blå födda 2010-2012 120
Röd födda 2007-2009 170
Svart/lila födda 2006 -äldre 340 (med undantag för A-licensen i maxavgiften)

Subventionerad träningsavgift för ledarbarn

Att vara ledare inom föreningen innebär vissa subventioner avseende träningsavgift. För att kunna ta del av dessa subventioner måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • Minst 50% träningsnärvaro under föregående säsongen
  • Aktuell grundutbildning
  • Påbyggd utbildning enligt aktuell nivå minst vartannat år

Ledare i innebandyskolan och första året på grön nivå omfattas INTE av ovan kriterier för att erhålla subventionerade avgifter. Samtliga lagledare (en per lag) har subventionerad träningsavgift för sina barn.


Vårsäsongsspelare
Vi vill att så många som möjligt ska få vara med och spela innebandy med oss. Under en säsong kan en spelare börja när som helst om det finns plats. För spelare som börjar efter nyår så halveras träningsavgiften och medlemsavgiften. Spelare som börjar efter 1 mars betalar endast halva medlemsavgiften.

Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub