Kallelse till Årsmöte den 18 september 2022 kl. 1830

Publicerad 2022-08-17 23:50
i Galaxens arrangemangssal alternativt digitalt via Teams.

Ärende enligt bifogad dagordning.

Styrelsen har förslag på en stadgeändring för att tidigarelägga vårt verksamhetsår 1 månad, och det kommer då att löpa 1/6 till den 31/5, förslaget medföljer kallelsen då årsmötet beslutar om dessa.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 september 2022. Mejlas på info@onsalainnebandy.se

I år kommer vi att dela ut priser på årsmötet igen.

Alla årsmöteshandlingar kommer att mejlas ut till alla medlemmar samt läggas ut på

hemsidan senast den 11 September 2022

Vi bjuder på något att äta.

Anmälan senast den 13 september 2022 till kansli@onsalainnebandy.se

vänligen ange i din anmälan om du kommer att vara på plats eller deltar digitalt via Teams.

glöm inte meddela om du har allergier.


Styrelsen

Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Md rad vard banner sibf 320x320 tcm5 35176
Nytt från 1 oktober 2017Råd och vård i licensförsäkringen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub