Kallelse till extra årsmöte

Publicerad 2022-10-24 22:46
Rydets sporthall 8 november kl 1945

Kallelse till extra Årsmöte

den 8 november kl. 1945

i entrén till Rydets sporthall

Ärende enligt nedan dagordning

Mötets öppnande

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två (2) justeringsmän

Val av två (2) rösträknare

Mötet behörigt utlyst

Fastställande av röstlängd

Val av valberedningsledamot
Förslag: Elenor Juneman

Mötets avslutande

Anmälan senast den 7 november 2022 till kansli@onsalainnebandy.se

Styrelsen

Ordförande
Md logoinnebandykungenfa rg1
Md logo kahls 1911
Md stiftelsen fair play 1
Md certifiering logo mo rkgra
Md 250x100px hbkungsbacka2
Md hemkop nya cmyk
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub